Actieterreinen

Voedselveiligheid

Gids Autocontrole G014

De Gids Autocontrole voor Handel en Verwerking AGF G014 wordt beheerd door FVPhouse, de koepelorganisatie van Belgapom, Fresh Trade Belgium en Vegebe en werd uitgewerkt i.s.m. Universiteit Gent. De Gids is officieel goedgekeurd door het FAVV en geldt als referentie bij controles rond voedselveiligheid en wettelijke kwaliteit.

De Gids wordt regelmatig geüpdated, versie 5 is momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan FAVV en wordt in de loop van 2019 online gezet.

Op basis van een concordantietabel voor autocontrole, BRC, IFS, HACCP, ISO 22000, Comeos Food voor KMO’s, IFS & BRC Logistic kunnen bedrijven opteren voor een gecombineerde audit.

Operatoren met een gevalideerd autocontrole systeem geniet een bonus van 75% op hun jaarlijkse heffing van het FAVV. Een gevalideerd autocontrolesysteem is momenteel verplicht voor exporteurs van vers AGF die uitvoeren naar een aantal specifieke markten zoals Rusland, Japan, Canada, Brazilië en Vietnam.

Voor meer informatie zie www.gidsac.be

Opleidingen en seminaries

Gewasbeschermingsmiddelen

Naar aanleidingen van concrete vragen uit het bedrijfsleven organiseerden we in 2017 seminaries omtrent monitoringplannen, staalname en analyses (januari) en bovenwettelijke standaarden (november). In 2018 werken we verder rond dit thema. Als federatie houden we de vinger aan de pols in de discussies rond mogelijkheden en beperkingen van residu arm, residu vrij, IPM ...Leden worden rechtstreeks geïnformeerd zodra data van events beschikbaar zijn.

Europees fytosanitair beleid

Europa zet meer in op preventie en maatregelen gebaseerd op risico analyse. Belangrijk voor de import is de algemene fytoplicht die ingaat in december 2019. Import zonder fytosanitair certificaat wordt de uitzondering. De fytoplicht en bijhorende controles hebben ook impact op de logistieke processen. In overleg met FAVV en FOD Volksgezondheid streeft Fresh Trade Belgium naar een zo vlot mogelijke inpassing van de nodige controles in de handelsprocessen. We houden de leden hierover up-to-date.

Opleidingen autocontrole

FVPhouse organiseert regelmatig opleidingen autocontrole voor handelaars en verwerkers van fruit, groenten en aardappelen. De opleidingen bestaan uit een 5-tal sessies en helpen bedrijven bij de implementatie van een autocontrolesysteem op de werkvloer. Na officiële goedkeuring van versie 5 van de Gids G014 worden nieuwe opleidingen gepland. .

Export 3de landen

Na het Ruslandembargo werd door Buitenlandse Zaken een Task force opgericht met als doel de behartiging en nieuwe ontwikkeling van afzetmarkten voor de Belgische agrovoedingssector. Diverse overheidsinstanties (FOD Buitenlandse Zaken, FOD Economie, FOD Landbouw en FAVV), regionale promotiediensten (FIT, Awex, Vlam) en sectoren zitten samen rond de tafel. De Task force stelt prioriteiten, zoekt synergieën, bereidt handelsmissies en staatsbezoeken voor. Fresh Trade Belgium neemt deel aan deze Task Force via Unizo.

Energiecollectief

In samenwerking met Hellemans Consultancy ondersteunt Fresh Trade Belgium de leden bij het sluiten van correcte en financieel interessante energiecontracten. Meerdere leden sloten zich aan en konden reeds hun voordeel ondervinden. Tijdens het jaar worden diverse instapmomenten georganiseerd. Geïnteresseerde leden kunnen steeds contact nemen met het secretariaat.

Duurzaamheid en MVO

Na het MVO-sectorpaspoort voor groothandel AGF speelden Fresh Trade Belgium, Belgapom en Vegebe opnieuw in op een MVO oproep van de Vlaamse regering. Begin 2019 werd volgend duurzaamheidsproject afgerond: 'Samen naar een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit!'.

Het sectorpaspoort kreeg een update en werd gelink aan de Sustainable Development Goals. Er is een MVO-visie en doelstellingen ontwikkeld voor de sector die door een 12-tal pionierbedrijven werden vertaald naar hun eigen bedrijfscontext. Thema's waar rond gewerkt werd zijn onder meer preventie van voedselverlies en -afval, duurzaam watergebruik, duurzamere productie- en consumptiepatronen en bijdrage aan maatschappelijk welzijn, ook voorbij onze grenzen.

Ook in 2019 zet FVPhouse in op duurzaamheid: met steun van de Vlaamse overheid gaat de sector dit jaar aan de slag met de 'sustatool'. Infosessies en roadshow volgen.

Promotie buitenland

Fresh Trade Belgium is actief in de sectorgroep fruit & groenten van Vlam en werkt mee aan het promotiebeleid op buitenlandse markten. In 2018 wordt deelgenomen aan Fruit Logistica Berlijn, CPMA, Foodex Tokyo, Fresh Produce India, Fruit Attraction Madrid, World Food Moscow, WOP Dubai en PMA. in de loop van 2018 worden ism Vlam een aantal specifieke promotie acties uitgerold voor hard fruit in India, Conférence peren in Duitsland en China en een actie rond prei, witloof en paprika in Canada.

Young FVPhouse

Young FVPhouse is een ontmoetingsplatform voor de jonge generatie verantwoordelijken en bedrijfsleiders uit de handel en verwerking van fruit, groenten en aardappelen. Geregeld wordt voor onze doelgroep een boeiend event georganiseerd. Zo brachten we reeds bezoek aan het innovatie Urban Crops Solutions in Waregem, Neuhaus in Vlezenbeek, TVH in Kruishoutem, het distributiecentrum van Delhaize in Zellik, de kerncentrale in Doel, de Antwerpse haven... In 2018 bezocht young FVPhouse het Europees Parlement in Brussel en werd ook over de muur gekeken bij de vleessector met een bezoek aan Breydel. Planning voor 2019 volgt.

Individuele dienstverlening

Fresh Trade Belgium biedt tal van diensten in dit takenpakket aan aan de individuele bedrijven via publicaties, adviezen, databanken, promotiepakketten e.d. Voor meer info kan u contact nemen met het secretariaat via veerle@fvphouse.be of tel +32.9.339.12.50