Actieterreinen

Gids Autocontrole G014

De Gids Autocontrole voor Handel en Verwerking AGF G014 wordt beheerd door FVPhouse, de koepelorganisatie van Belgapom, Fresh Trade Belgium en Vegebe en werd uitgewerkt i.s.m. Universiteit Gent. De Gids is officieel goedgekeurd door het FAVV en geldt als referentie bij controles rond voedselveiligheid en wettelijke kwaliteit. Bedrijven vinden er alle noodzakelijke info omtrent hygiënevereisten, HACCP, GMP, etikettering, meldingsplicht, ...

De Gids wordt regelmatig geüpdated, de door FAVV goedgekeurde versie 5 staat online op http://www.gidsac.be.

Gecombineerde audits met BRC en IFS zijn mogelijk.

Operatoren met gevalideerd autocontrole systeem geniet een bonus van 75% op hun jaarlijkse heffing van het FAVV. Een gevalideerd autocontrolesysteem is verplicht voor exporteurs van vers AGF die uitvoeren naar specifieke markten zoals Japan, Canada, Brazilië, Mexico, China, Israël en Vietnam.

Opleidingen en seminaries

Geregeld organiseert FVPhouse opleidingen en seminaries over uiteenlopende actuele thema's zoals internationale handel (Brexit), voedselveiligheid (Food Contact Materials, autocontrole), duurzaamheid (plastic verpakkingen), bio (nieuwe EU wetgeving). In 2021 wordt oa gefocust op de Europese Green Deal en Farm to Fork strategie, hun impact en mogelijkheden voor bedrijven van de handel en verwerking van fruit, groenten en aardappelen.

Er is ook een jaarlijks opleidingsaanbod in kader van fytolicentie en specifiek voor leden van Fresh Trade Belgium worden geregeld 1/2 dag opleidingen productkennis fruit en groenten georganiseerd i.s.m. N&S.

Leden worden geïnformeerd zodra data van events beschikbaar.

Import AGF uit 3de landen

In 2019 wijzigde het EU importbeleid voor fruit en groenten. Er werden nieuwe maatregelen van kracht om de introductie van schadelijke organismen in de EU tegen te gaan (oa niet-Europese fruitvliegen bij import van mango) en het fytosanitair certificaat werd de algemene regel (5 uitzonderingen). Importcontroles in de EU worden gelinkt aan IMSOC/ TRACES, originele certificaten worden ingehouden in de 1ste plaats van binnenkomst. Eén en ander heeft ook impact op de organisatie van re-export.

Fresh Trade Belgium gaat in overleg met FAVV met als streefdoel om binnen het wettelijk kader de impact op logistieke processen zoveel mogelijk te beperken.

Leden bedrijven kunnen bij Fresh Trade Belgium ook terecht met vragen omtrent Europese importvoorwaarden en -restricties. (behalve fytosanitaire voorwaarden ook Mrl's, contaminanten, microbiologie, novel food ...)

Export AGF naar 3de landen

Fresh Trade Belgium helpt bedrijven met het in kaart brengen van de exportvoorwaarden van 3de landen (fytosanitaire eisen, invoerrechten ...) en houdt in samenspraak met FAVV en de veilingen registers bij van exporteurs die in aanmerking komen voor export naar een aantal specifieke bestemmingen (autocontrole & sectorprocedures).

Voor de export naar Japan coördineert Fresh Trade Belgium de sectorale residumonitoring van de exporteurs. De federatie beheert tevens de sectorprocedure voor gewaarmerkte kopieën.

Sinds 2021 is het UK een 3de land. In aanloop naar Brexit hield FVPhouse de betrokken leden up-to-date over nieuwe regels en afspraken met het oog op een zo vlot mogelijke verderzetting van de handel na 01/01/2021. Dankzij het EU - UK handelsakkoord vallen invoerrechten en quota weg maar formaliteiten en controles van douane en FAVV blijven een feit. Op termijn kan UK wetgeving ook gaan afwijken van de Europese. Knelpunten, reglementaire wijzigingen en vragen worden in 2021 verder opgevolgd.

Energiecollectief

In samenwerking met Hellemans Consultancy ondersteunt Fresh Trade Belgium de leden bij het sluiten van correcte en financieel interessante energiecontracten. Meerdere leden sloten zich aan en konden reeds hun voordeel ondervinden. Tijdens het jaar worden diverse instapmomenten georganiseerd. Geïnteresseerde leden kunnen steeds contact nemen met het secretariaat.

Duurzaamheid en MVO

Na het MVO-sectorpaspoort voor groothandel AGF speelden Fresh Trade Belgium, Belgapom en Vegebe opnieuw in op een MVO oproep van de Vlaamse regering. Begin 2019 werd het duurzaamheidsproject 'Samen naar een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit!' afgerond.

Het sectorpaspoort werd geüpdated in functie van de Sustainable Development Goals. Een MVO-visie en -doelstellingen werden door een 12-tal pionierbedrijven werden vertaald naar hun eigen bedrijfscontext. Thema's: preventie van voedselverlies en -afval, duurzaam watergebruik, duurzamere productie- en consumptiepatronen en bijdrage aan maatschappelijk welzijn, ook voorbij onze grenzen.

Met steun van de Vlaamse overheid ging FVPhouse met aangesloten bedrijven en consultant Sliding Doors aan de slag met de 'sustatool'. Deelnemende leden genieten ondersteuning en begeleiding om duurzaamheid te implementeren op de werkvloer.

Promotie buitenland

Fresh Trade Belgium is actief in de sectorgroep fruit & groenten van Vlam en werkt mee aan het promotiebeleid op buitenlandse markten. In 2020 werd het beurzenprogramma grotendeels geannuleerd omwille van COVID. Sommige events werden vervangen door digitale versies. In 2021 is deelname gepland aan een beperktere versie van Fruit Logistica in Berlijn. Voor beurzen in het najaar is het uitkijken hoe de situatie met COVID evolueert. Samen met Vlam wordt ook ingezet op alternatieve promotie acties.

Andere thema's 2021

Onderwerpen die bijzonder worden opgevolgd: opvolging COVID maatregelen (seizoensarbeid, quarantaine regelingen buitenlandse werknemers, tijdelijke werkeloosheid, ...) VLAREMA 7 en het fruitstickerverbod (uitwerking protocol OVAM), BREXIT (implementatie van het handelsakkoord, organisatie controles, mogelijke vereenvoudigingen formaliteiten), de omzetting van EU richtlijn rond unfaire handelspraktijken naar Belgische wetgeving in het voorjaar 2021, handelsnormen en etikettering (oa vragen bij oorsprongslabeling 4de gamma), sectorprocedure gewaarmerkte kopieën (EU harmonisatie, mogelijkheden digitalisering ...) evoluties op vlak van gewasbescherming (MRL's, schrapping van actieve stoffen ...), duurzaamheid (plastic verpakkingen)

Individuele dienstverlening

Individuele bedrijven kunnen bij Fresh Trade Belgium terecht voor uiteenlopend eerstelijnsadvies. De federatie beschikt over een uitgebreid netwerk aan contacten bij overheden en organisaties. Voor meer info kan u contact nemen met het secretariaat via veerle@fvphouse.be of tel +32.9.339.12.50