Actieterreinen

Voedselveiligheid

Gids Autocontrole G014

De Gids Autocontrole voor Handel en Verwerking AGF G014 wordt beheerd door FVPhouse, de koepelorganisatie van Belgapom, Fresh Trade Belgium en Vegebe en werd uitgewerkt i.s.m. Universiteit Gent. De Gids is officieel goedgekeurd door het FAVV en geldt als referentie bij controles rond voedselveiligheid en wettelijke kwaliteit.

De Gids wordt regelmatig geüpdated, versie 5 is momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan FAVV en wordt in de 2de helft van 2017 online gezet.

Op basis van een concordantietabel voor autocontrole, BRC, IFS, HACCP, ISO 22000, Comeos Food voor KMO’s, IFS & BRC Logistic kunnen bedrijven opteren voor een gecombineerde audit.

Operatoren met een gevalideerd autocontrole systeem geniet een bonus van 75% op hun jaarlijkse heffing van het FAVV. Een gevalideerd autocontrolesysteem is op vandaag al verplicht voor exporteurs van vers AGF die uitvoeren naar Rusland, Japan en Canada en wordt ook verplicht voor nieuwe markten zoals de VS en Brazilië.

Voor meer informatie zie www.gidsac.be

Opleidingen en seminaries

Seminarie monitoringplan, staalname en analyse

Naar aanleiding van verschillende vragen uit het bedrijfsleven organiseerden we begin 2017 een seminarie rond de opzet van het bedrijfseigen monitoringplan, staalnames en analyses en dit in samenwerking met Agro ABC, Primoris en Universiteit Gent. In de 2de helft 2017 plannen we een vervolgseminarie rond Mrl's, toxiciteit en impact van commerciële standaarden.

Nieuw Europees fytosanitair beleid

Begin 2017 werd de Verordening rond het nieuwe Europese fytosanitair beleid gepubliceerd. De implementatie gebeurt stelselmatig en heeft impact op de handel in fruit en groenten. Europa zet meer in op preventie en maatregelen gebaseerd op risico analyse. Een belangrijk element voor de import is de algemene fytoplicht die ingaat in 2019. Import van plantaardige producten zonder fytosanitair certificaat wordt de uitzondering. De algemene fytoplicht zal ook impact hebben op de logistieke processen. Overleg met FAVV en FOD Volksgezondheid is cruciaal voor een zo vlot mogelijke inpassing van de nodige controles in de handelsprocessen. Een infosessie volgt.

Opleidingen autocontrole

FVPhouse organiseert regelmatig opleidingen autocontrole voor handelaars en verwerkers van fruit, groenten en aardappelen. De opleidingen bestaan uit een 5-tal sessies en helpen bedrijven bij de implementatie van een autocontrolesysteem op de werkvloer. Na goedkeuring van versie 5 van de Gids G014 worden nieuwe opleidingen gepland. .

Export 3de landen

Na het Ruslandembargo werd door Buitenlandse Zaken een Task force opgericht met als doel de behartiging en nieuwe ontwikkeling van afzetmarkten voor de Belgische agrovoedingssector. Diverse overheidsinstanties (FOD Buitenlandse Zaken, FOD Economie, FOD Landbouw en FAVV), regionale promotiediensten (FIT, Awex, Vlam) en sectoren zitten samen rond de tafel. De Task force stelt prioriteiten, zoekt synergieën, bereidt handelsmissies en staatsbezoeken voor.

Energiecollectief

In samenwerking met Hellemans Consultancy ondersteunt Fresh Trade Belgium de leden bij het sluiten van correcte en financieel interessante energiecontracten. Meerdere leden sloten zich aan in 2015 en 2016 en konden reeds hun voordeel ondervinden. In de lente van 2017 werden nieuwe instapmomenten voorzien. Leden ontvangen regelmatig een update.

Duurzaamheid en MVO

Het MVO-sectorpaspoort voor de groothandel fruit en groenten, uitgewerkt in het kader van een ESF project ism Sliding Doors is een hulpmiddel voor bedrijven uit handel en verwerking AGF om zelf aan de slag te gaan met een duurzaamheidsverslag: het paspoort lijst de meest relevante uitdagingen op finacieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch vlak op en koppelt dit aan indicatoren gebaseerd op de internationaal erkende GRI richtlijnen (Global Reporting Initiative). ( www.globalreporting.org)

Drie pilootbedrijven vertaalden het sectorpaspoort naar een eigen duurzaamheidsverslag en geven inspiratie aan hun collega's. Hun verslag is te vinden op hun respectievelijke websites:

Promotie buitenland

Fresh Trade Belgium is actief in de sectorgroep fruit & groenten van Vlam en werkt mee aan het promotiebeleid op buitenlandse markten. In 2017 wordt deelgenomen aan Fruit Logistica Berlijn, CPMA, Foodex Tokyo, Fresh Produce India, Fruit Attraction Madrid, World Food Moscow, WOP Dubai en PMA. in de loop van 2017 worden ism Vlam een aantal specifieke promotie acties uitgerold voor hard fruit in India, Conférence peren in Duitsland en prei, witloof en paprika in Canada.

Young FVPhouse

Young FVPhouse is een ontmoetingsplatform voor de jonge generatie verantwoordelijken en bedrijfsleiders uit de handel en verwerking van fruit, groenten en aardappelen. Geregeld wordt voor deze doelgroep een boeiend event georganiseerd: in 2016 brachten we bezoek aan de Antwerpse haven met ontvangst in het op dat ogenblik gloednieuwe havenhuis en rondleiding in de haven. In april 2017 brachten we een sterk geapprecieerd bezoek aan het innovatieve bedrijf Urban Crops Solutions in Waregem.

Individuele dienstverlening

Fresh Trade Belgium biedt tal van diensten in dit takenpakket aan aan de individuele bedrijven via publicaties, adviezen, databanken, promotiepakketten e.d.